Αγαπητέ πελάτη, Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας σας, λόγω αυξημένου όγκου παραγγελιών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να καθορίζει κατά την κρίση της τις μεθόδους πληρωμής για αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής, από την σχετική ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.

Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον ο πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους, για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος, θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των πελατών της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε ,εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του ,στο σύστημα πληρωμών.